Pleanáil

Déanann an Rannóg Pleanála gach iarratas pleanála ar fhorbairt laistigh den Chontae a phróiseáil. Táimid freagrach chomh maith as beartais phleanála a chur i bhfeidhm i gCiarraí a éascaíonn forbairt eacnamaíochta, ach a chosnaíonn agus a chothaíonn ár dtimpeallacht ag an am céanna.

Dein teagmháil linn

Seomra 13,
An Rannóg Pleanála
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Ph: 066/7183582
Faics: 066/7120328
r-phost: plan@kerrycoco.ie