Airgeadas

Déanann Rannóg Airgeadais Chomhairle Contae Chiarraí acmhainní airgeadais na Comhairle a bhainistiú. Déanfaimid ioncam agus caiteachas a bhainistiú, a rialú agus a thaifeadadh. Chomh maith leis sin, déanaimid iasacht agus léasanna a shocrú agus infheistiú cistí a rialú.

Tá an Rannóg Airgeadais freagrach as cáipéisí airgeadais a ullmhú, lena n-áirítear an Buiséad Bliantúil agus an Ráiteas Airgeadais Bliantúil. Is féidir teacht ar an mbuiséad reatha a glacadh ag Comhairle Contae Chiarraí anseo

Comhairliúchán maidir leis an gCáin Mhaoine Áitiúil – Buiséad 2019

Contact Us
Finance Dept,
Kerry County Council,
Co. Buildings,
Rathass
Tralee,
Co. Kerry
Tel: Accounts Payable: 066-71-83500-Extn 3366
FMS Office: 066-71-83520
Rates/NPPR: 066-7162100
Opening Hours Monday to Friday, 9.00am to 5.00pm